Сглобяеми къщи без носеща конструкция

Сглобяеми къщи без носеща конструкция

Тази технология на изграждане на къщи се характеризира с това, че предварителната подготовка за изграждането на къщата обхваща само изливане на фундамент от бетон. В него се вграждат частите на ВиК инсталацията и евентуално част от електро-инсталацията.  Тежестта на къщата се носи от стените, които се изграждат от предварително направени във фабрика модули-панели.

След изграждане на фундамента модулите се транспортират и сглобяват на място. Фактът, че панелите се изработват във фабриката, позволява да се механизира и индустриализира процеса, което намалява себестойността на панелите и от там и на къщата. Има и технологична възможност различните модули на стените да се изработват успоредно, което от своя страна съкращава значително времето за изработка и съответно за завършване на къщата. Друго улеснение от предварителното изработване на панелите във фабриката е, че процесът не се влияе от времето, така че няма така характерното за стандартното строителство забавяне при лошо или неподходящо време. Всички тези фактори позволяват изграждането на една къща да се свали до 20-на дни, като в този срок не се включва предварителното изграждане на панелите във фабриката.

В България се сглобяват къщи от два вида панели.

1. Панели с дървени рамки.

Панелите по същество са SIP панели или сърцевина от стиропор,  стандартно пресована от двете страни с OSB плоскости. Различното при тази технология е, че елементите на носещата конструкция – например колоните, се разделят на части и се вграждат в отделните панели, образувайки дървена рамка. При сглобяването на панелите на място, допирайки се два съседни панела, допряните две рамки всъщност дават дебелината на гредата от носещата конструкция. Така носещата конструкция се вгражда в панелите и при сглобяването им тя се изгражда и носи тежестта на къщата.

2. SIP панели

При този тип строителство за изграждането на стените се използват структурни изолационни панели (SIP панели), известни още като сандвич панели. Те се състоят от устойчиво и твърдо ядро от изолационен слой, затворен между два слоя от строителни плоскости. Плоскостите могат да бъдат лист метал, шперплат, магнезиево-окисна плоскост (MgO) или плоскости от ориентирани дървени чипове (OSB). Изолационното ядро от своя страна може да е направено от пенополистирол, така наречения стиропор (EPS), екструдиран пенополистирол (XPS), полиуретанова пяна и други. Най-често при производството на SIP панели се използва изолация от стиропор и OSB плоскости, при които малки дървени частици от бързорастящи иглолистни дървета, разположени по определен начин се залепват със специална смола и се пресоват – така се получава плътен и здрав краен продукт, който издържа на натоварване и огъване без да се нарушава целостта му. При класическият вариант на канадската технология на строителство къщата се изгражда без рамка от носещи колони, като се разчита на здравината на панелите. Тъй като във фабриката стените на къщата се изграждат от отделни модули-панели, то при сглобяването им между тях се монтират дървени колони, които подсилват носещата способност на стените.

Използването на сандвич панели се отличава с много предимства и някои недостатъци в сравнение с традиционните къщи с носеща конструкция. Една качествено построена със сандвич панели сграда има здрава конструкционна обвивка и стените имат много високи изолационни свойства, което намалява експлоатационните разходи. Трябва да се отбележи, че благодарение на стандартите, въведени при изработката на SIP панели и техният вид „всичко в едно”, времето за строителство се съкращава съществено в сравнение със строителството на къща с носеща конструкция, а също така е намален и броя на доставчиците на материали. Сандвич панелите могат да бъдат използвани както за стени, така и за подове и тавани. Тъй като SIP панелите служат за рамка, изолация и външна обвивка и идват от производителя разкроени за конкретните размери, външното оформление на сградата може да бъде извършено в много кратки срокове.

Нужно е да се отбележи, че без влагането на метали ( например стомана) всички строителни материали се слягат с времето. При използването на SIP панели, бавната пластична деформация е добре проучена и има най-добри практики за нейното овладяване.

Ниската маса и високата коравина на структурните изолационни панели водят до доста нисък праг на шумоизолация. Вътрешните помещения, разделени от обикновени SIP панели, редуцират звука с по-малко от 30 dB, а при средните честоти, нивата на редуциране могат да са още по-ниски. Това води до лесно проникване на гласове между отделните стаи. Външните стени са с подобрена шумоизолация, тъй като се добавя облицовка над въздушна кухина.