Разходна норма на латекса

Важно е да се отбележи, че различните търговци маркират количеството боя (най-разпространената боя – латекса) с различни мерни единици. Според нас е редно боята да се маркира в единици за обем (т.е. литри), обаче много търговци и производители маркират количеството в килограми, което може да обърка потребителите по отношение на разходната норма. Относителното тегло на латексната боя е около 1.6, което означава, че 1л. = 1.6кг. Например масовите големи баки, които се продават по магазините, са с обем 15 литра и с тегло 25кг. Много търговци некоректно (според нас) маркират количеството в килограми, за да изглежда повече – все пак 25 е по-голямо число от 15, но всъщност става дума за едно и също количество.

Обикновено разходната норма се дава като квадратни метри (м2), които могат да се боядисат с един литър. Средно варират между 8 и 10 и достигат до 13-14м2. Една от особеностите на класовете бои е плътността – разбира се, че по-евтините бои са по-разредени и макар че покриват същата площ, то слоя остава прозрачен, което налага да се боядиса втори и понякога дори и трети слой (на три ръце), за да постигнете желаната плътност на цвета. Точно тук е и разликата между евтините и качествените бои – качествените постигат плътността на цвета често от една ръка. Това показва, че ако гледате само цената на литър или килограм боя, можете да бъдете подведени и накрая да се наложи да купите по-голямо количество и да платите повече.