Политика за поверителност и Защита на личните данни

Политика за поверителност и Защита на личните данни

„Ремонти БГ“ ООД (наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на Remonti.bg на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като потребител на услугите на Remonti.bg;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на платформата Remonti.bg, включително за следните цели:

 • Създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни и осъществяване на връзката между клиент и доставчик на услуги;
 • Статистически цели за подобряване на услугата;
 • Защита на информационната сигурност;
 • Счетоводни цели;
 • Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.;
 • Подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • Предоставяне на техническа поддръжка чрез тикет система или кол център;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители на платформата Remonti.bg за следните цели:

 • Регистрация на потребител в платформата и нейното използване: За използване на платформата Remonti.bg, Вие имате възможност да създавате профил, с който да бъдете идентифицирани като потребители на платформата от другите участници, от трети лица и от дружеството. Регистрацията и създаването на профил за използване на платформата е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна единствено чрез създаването на профил в платформата.
 • Регистрация и участие в събитие, организиране на игри и изпращане на награди: За участие в събития, организирани от Дружеството, ние събираме лични данни от лицата, които желаят да вземат участие и да присъстват, за установяване на тяхната самоличност и идентифициране в списъка с участници в събитието. При изразено от Вас желание ние можем да Ви изпращаме информация за бъдещи събития и игри, които биха представлявали интерес за Вас. Регистрацията за участие в събитието се извършва по телефон, имейл или специално предназначена за целта форма за записване преди началото на събитието, съгласно условията за провеждането му.

(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, профил в социална мрежа (Facebook), псевдоним/потребителско име и др.);
 • Цел, за която се събират данните:
  1. Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него;
  2. За целите на регистрация на потребител в платформата и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
  3. Представяне на потребителя пред другите потребители на платформата и достъп до потребителския му акаунт.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила Ви в платформата, освен ако има законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След заличаване на профила Ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на всички или част от предоставените от Вас данни чрез Вашия профил на страниците: Remonti.bg/customer/user/consent, Remonti.bg/customer/settings/notifications за клиенти и Remonti.bg/craftsman/settings и Remonti.bg/craftsman/user/consent за професионалисти.

(2) Вашите данни няма да бъдат обработвани в бъдеще, което ще ограничи възможността на Remonti.bg да осигури достъп до предоставяните от платформата услуги.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в платформата, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие можете по всяко време да видите какви данни се съхраняват и обработват за Вас. Информацията е достъпна след влизане във Вашия профил от страниците Remonti.bg/customer/11/edit за крайни клиенти и Remonti.bg/craftsman/9575/edit за професионалисти.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете по всяко време да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил от страниците Remonti.bg/customer/11/edit за крайни клиенти и Remonti.bg/craftsman/9575/edit за професионалисти.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

 • Информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • Заявките, които сте направили чрез платформата Remonti.bg;
 • Техническа информация за функционирането на платформата, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност.

(4) След като бъде завършена процедурата и удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3, а Вашето Потребителско име/Псевдоним, под което сте публикували заявки в платформата, и вашият публичен бизнес профил ще бъдат анонимизирани.

За да упражните правото Ви да бъдете забравени, моля информирайте ни чрез формата за контакт с нас ‘Пишете ни’ в долния ляв ъгъл на главната страница на сайта.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да копирате данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използването на услугата, директно през Вашия профил.

(2) Вие можете да поискате от Администратора да прехвърли Вашите лични данни директно на друг администратор, когато това е технически осъществимо.