Преместваеми и модулни къщи

Металните преместваеми къщи са ценово оправдана алтернатива на конвенционалното строителство. Този тип конструкции се използва широко при изграждането на складове, производствени халета, дистрибуторски и логистични центрове, магазини, навеси, селскостопански постройки, хангари и други. Използват се и при строеж на жилищни сгради, но много по-рядко.

Този тип сглобяеми къщи могат да бъдат изградени от метална рамка и метални сандвич панели, а така също и от контейнери (нови или рециклирани корабни контейнери). Металът, от който се изпълняват сглобяемите къщи, е здрав и може да издържи на тежки натоварвания без това да му се отрази. Той е и незапалим, което е предимство. Строителната конструкция е лека и процесите на слягане при нея са невъзможни. При изграждането на конструкцията не се използват подвижни връзки, което позволява специфични движения и размествания, които обаче не водят до значителни разрушения. Изградените по този начин сгради са особено устойчиви при земетресения. Като недостатък трябва да отбележим високата топлопроводимост на метала и факта, че той не е добър изолационен материал и предполага влагането на допълнителна изолация.

Напоследък много популярни по света стават сглобяемите къщи от корабни контейнери. Строителството им е толкова лесно колкото да подредиш гигантски метален Лего строител – стандартно изработени, оразмерени и изчислени да издържат тежки натоварвания при транспорт и различни метеорологични условия. Стандартните размери на контейнерите са: ширина 2,4м., височина – 2,6м., дължина 6м. или 12м. Нужно е да посочим и някои от слабите страни на това да си изградиш дом от контейнери, а именно:

  • Ако рамката на горния контейнер не съвпада с тази на долния (например е разположен перпендикулярно) има опасност покривът на долния контейнер да поддаде, тъй като напречните греди не са изчислени да бъдат носещи;
  • Ако се правят отвори в стените е възможно цялата структура да се извие и затова трябва да бъде допълнително укрепена, а всяко допълнително укрепване е доста скъпо.