Принцип на действие на пречиствателна станция

В предната статия Ви обяснихме в кои случаи е неизбежно изграждането на локални пречиствателни инсталации, така че ако въпросът „Защо?“ е намерил своя отговор, то ни остава да отговорим на другия най-важен въпрос – „Как работи?“

Принцип на действие на пречиствателната станция:

Повечето предлагани на пазара инсталации работят с биологично разграждане – биологичен принцип на очистване на водата (затова се наричат и биореактори), при което основната работа по чистене се извършва от специални бактерии и микроорганизми по аеробен метод. Името на метода подсказва, че за да протече процесът трябва да има кислород, което определя и основния момент – контролирано подаване на кислород за аериране и активизиране на микроорганизмите. А самите микроорганизми са същите микроорганизми, които живеят в перисталтиката на човека и разграждат веществата, просто заедно с отпадъците постъпват в пречиствателната станция, където продължават своята полезна работа. Станцията само създава условия за протичане на процеса чрез аериране и обогатяване с въздух.
Обикновено пречиствателните инсталации извършват пречистването на два етапа, които протичат в два отделни резервоара:

  • Механично пречистване – утаяване и денитрификация

   Битовите води, идвайки от тоалетните, баните и мивките се събират в канализацията и постъпват в първия резервоар за утаяване. Тежките неразтворими частици се утаяват на дъното, а леките, плуващи елементи се събират на повръхността. От средата на резервоара, където е най-пречистена, водата се отвежда контролирано на порции в следващия резервоар. В първия резервоар протича и първия процес от пречистването, който се нарича денитрификация, при който анаеробните бактерии преобразуват амониевите съединения. Това е напълно естествен процес, който протича във всяка септична яма, тъй като е анаеробен и не е необходимо наличието на кислород. На този етап се отделят и всички неразградими материали, които неочаквано и нежелано се появяват в канализацията – пликове, санитарни материали, мокри кърпи и всичко друго. При натрупването им те запушват тръбите и цедките, затова е необходимо периодично да се изземват, което най-лесно става с  извикване на Каналопочистваща машина.

  • Биологично пречистване и нитрификация

   Постъпилите аеробни бактерии, заедно с отпадните води, биват аерирани във втория съд, с което се стимулира тяхното развитие и разграждане на органичните отпадъци, при което нитритите се превръщат в нитрати. Както знаем нитратите са съставната част на растителните торове, така че получените утайки са подходящи за наторяване. Аерацията се редува с периоди на покой по предварително създадена схема, тъй като уредите в пречиствателната станция се управляват от Автоматично табло за управление, което е част от инсталацията. Процесите се извършват автоматично и не е необходима човешка намеса. След извъшване на предварително заложените цикли на аерация и покой (утаяване), за да се гарантира, че процесите са протекли успешно, водата се изпомпва (от средата между дъното и повърхностаа) и се подава или във външен резервоар за съхранение на обемите и използването им за други нужди или се изхвърля в природата. Междувременно във втория резервоар се натрупва вторична утайка, която именно е богата на вече активираните аеробни бактерии. Когато се натрупа излишък от тази активна утайка, то той се връща обратно в първия резервоар.

  •  

Конструкция и размери

Резервоарите, в които протичат двата процеса, зависят от капацитета на пречиствателната инсталация. Ако той е малък, то двата обема може да се съвместят в един голям резервоар с преграда между тях, което намалява и цената. Когато говорим за по-голям капацитет, тогава процесите протичат в два отделни резервоара. Обикновено те се изработват от специални пластмаси и полимери, които са много здрави и устойчиви на натиск (оребрени) и корозия, така че се вкопават в земята и на повръхността се виждат само капаците за достъп. Резервоарите са съединени помежду си със система от тръби, по които таблото за управление (чрез помпи, компресор и нивомери) управлява процесите и прелива между съдовете.

Статията е написана в партньорство с