Наклон на покрив – градуси или проценти?

Наклонът е една от основните характеристики на покрива, от която зависят много неща. Производителите на различните покривни покрития задължително дават указания за тяхното покритие, от какъв и до какъв наклон може да се монтира. Тъй като различните производители определят допустимия наклон с различни мерни единици, то решихме да внесем уточнение.

Наклон на покрив

Ако си представим, че този триъгълник представлява единият скат на покрива при обикновен двускатен покрив, то У е височината на билото (можем да измерим попа-централната колона, която подпира билото), а Х е разстоянието от попа до стрехата. Ако разделим У на Х и умножим по 100, ще получим наклона в проценти – У/Х * 100. Другият начин за определяне е като на всеки един метър от Х, височината – У се увеличи с един сантиметър, което се равнява на един процент.

Наклонът в градуси е ъгъл А от графиката и се изчислява малко по-сложно с формула, затова даваме следната таблица за Ваше улеснение.

Преобръщане на градуси и проценти при наклон на покрив

Разгледайте още стотици интересни статии за ремонт на покриви и други домашни ремонти!