Професионален профил

Майстор

0888747454

Описание:

ЕЛЕКТРО УСЛУГИ, Ел. инсталации по домовете. Ел.ремонти:
Изграждаме нови, извършваме реконструкция и основен ремонт на електрически уредби, ел. апаратура включително на зависими от тях части от съществуващи уредби, в сгради, помещения или части от тях, класифицирани като места с нормална пожарна опасност.

Услуги

Електрически инсталации, Електро услуги, Електроуреди, Осветление

Райони:

Столична