Професионален профил

Майстор

0899871102

Описание:

Цялостно изграждане или ремонт на ВиК инсталации. Доставка и монтаж или само монтаж на ВиК инсталации. Водомерни възли, разводки, санитария, външни връзки.

Услуги

Баня, ВиК, ВиК инсталации, Хидрофорни системи

Райони:

, Столична, , Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир