9 ЗЛАТНИ СЪВЕТА КАК ДА БЪДЕТЕ УСПЕШЕН МАЙСТОР

Ние от Ремонти.БГ сме се посветили да улесняваме домапните ремонти и изобщо целия процес на довършителните работи в строителството. 
В него централно място заемат майсторите и строителните фирми, като изпълнители на качествени ремонтни дейности. 
Освен нуждата от професионализъм и изпълнение на дейностите с високо качество, има и няколко други стъпки, които ако предприемете, считаме, че ще ви помогнат да бъдете много успешен майстори или успешна строителна фирма.  

В наша статия със съвети към възложителите на строителни ремонти даваме следния съвет, който е еднакво приложим и за майсторите:
По принцип от един майстор възложителя може да получи три основни неща:

  1. ВИСОКО КАЧЕСТВО
  2. НИСКА ЦЕНА
  3. КРАТЪК СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

В общия случай не могат да се дадат и трите неща едновременно, а само две от тях. Ако възложителя искате ниска цена, то трябва да направи компромис или с качеството или със срока. 

Ако иска бърз ремонт, то няма как да е евтин и качествен, а ако иска качество, то ще бъде за сметка на по-висока цена или по-дълъг срок.

 1. Бъдете любезен
  Бъдете любезен. Не забравяйте, че добрата дума е най-добрата реклама, която можете да си направите. Не забравяйте, че ако е голям ремонта, този възложител ще общува много с вас и ще ви вижда много пъти, затова трябва да му е приятно да го прави. 
  Той ще зависи от вас за качествен ремонт, а вие ще зависите от него за бързо и навременно плащане на дължимите суми. 
 1. Бъдете реалист за сроковете
  Ако възложителят много бърза и иска непосилни кратки срокове, а вие разбирате, че те са неизпълними, то не оставяйте грешно впечатление. Така няма да направите услуга нито на него, нито на вас. 
  Обяснете търпеливо, защо смятате, че тези срокове за изпълнение не са възможни. Обяснете му технологичните процеси, тяхната последователност и това, че някои зависят от предните. Често вашата работа зависи от това, кога ще завършат своята работа други майстори. Обяснете, за да може възложителя да разбере, че не всичко е във ваш контрол. 
  Предложете му срок, които според вас е реален, но не отивайте в другата крайност да си слжоите запас от време, за всеки случай, защото в този случай може да станат неприемливи сроковете. 
  Най-добрия съвет е да бъдете честен и си кажете своето професионално мнение.
 1. Не поемайте повече обекти, от колкото можете да завършите.
  За съжаление, е честа практика някои майстори да поемат повече обекти от колкото могат да свършат в разумен срок. Това често се прави с ясното съзнание, че няма да изпълни поетите ангажименти за срок на изпълнение. 
  Нашият съвет е да не правите това нещо, защото то в крайна сметка ще се обърне срещу вас. Вие ще поемете повече обекти, ще ги стартирате, но веднага след това ще започнете да ги бавите, докато се опитвате да ги работите всички едновременно. Бавенето веднага ще се забележи и в крайна сметка вашите клиенти ще останат недоволни от напредъка на строителните ремонти. Обикновено това влече след себе си проблеми със своевременното заплащане и крайна сметка никой не печели от това. 
  Ако ви излиза нов обект, преди да сте завършил стария, бъдете честен с хората и им обяснете, че имате в момента обект, който се очаква да бъде завършен в конкретен период. Повечето възложители знаят, че никой не седи в разположение и че е нормално майсторът да е зает в момента. Не се притеснявайте, да обясните, че ще е нужно известно изчакване. Повечето хора биха приели това, стига да не занижите изкуствено изчакването и да кажете, че ще е нужно да изчакат 2 седмици, а вие да сте сигурни, че няма да е по-малко от месец. 
 2. Бъдете честни относно вашия опит
  По време на разговорите с бъдещия възложител, не преувеличавайте и не украсявайте вашите способности с цел впечатляване. По време на ремонта ще имате възможност да покажете вашите качества и ако има разминаване, то възложителя ще се почувства излъган.
  Не се опитвайте да поемете всичката работа. Ако не се чувствате уверен и квалифициран, то по-добре извикайте колега. Например ако сте ВИК специалист и монтирате бойлер, то ако не сте сигурен как да го захраните с ток, то не експериментирайте, а извикайте някой колега електро специалист. Дори и да трябва да заделите част от вашето възнаграждение, това е ситуация от която всички ще спечелят. Обяснете на възложителя, защо го правите и той ще разбере, че в крайна сметка това е в негов интерес.
  Поради наблюдавания бум на строителството в последните години се увеличи и нуждата от строителни майстори в страната. Това предизвика недостиг на квалифицирани майстори и в резултат на което се увеличиха възнагражденията на майсторите. Това от своя страна предизвика интереса на много псевдо-майстори и накара хора, които нямат нужния опит и умения, да се представят за майстори с дългогодишен опит.
 3. Оглед
  Всички хора осъзнават, че е много е трудно да се направи коректна оферта от страна на майстора, без да е видял жилището, където има нужда да се направи ремонт.
  Хората разбират, че трябва да се огледа жилището, за да се даде крайна оферта, както и разбират, че това отнема време и е ангажимент за майстора, така че е нормално да струва някаква разумна сума пари.
  Справедливо е да се определи цена за огледа и ако възложителя избере вас, тази сума да се приспадне от ремонта. Това защитава интересите и на двете страни, защото ако започнете обекта, е нормално да инвестирате малко време в тов да го огледате, а пък възложителя няма да загуби парите за огледа. 
  Огледът е много важен, защото освен за определяне на крайна цена, той помага да разберете какво се иска от вас. 
  Използвйте времето добре, като разпитате в подробности възложителя какво точно иска. Много често те имат нужда от вашия съвет, за да вземат финално решение за избор на материали, технология, визия и т.н. 
  От друга страна, именно в този разговор вие можете да покажете, че разбирате от професията си и именно вие сте нужния човек. 
  Истината е, че по време на целия ремонт, вие освен изпълнител, ще сте и консултант и постоянно ще има нужда от вашия съвет. Ако нещо не смятате, че не трябва да е така, то не си премълчавайте, защото като се объркат нещата, ще има нужда от някой, който да е виновен. 
  Ако честно споделите предварително своето мнение и предупредите възложителя за възможни негативни последици, то вие ще сте спокоен, че сте опитали да направите най-доброто от себе си.
 4. Цена
  Обикновено това е темата която фокусира вниманието в един ремонт, макар, че това не е единственото измерение, което касае възложителя. Времето за изпълнение и качестовото на изпълнение са не по-малко важни моменти. 
  Ако желаете, по време на предварителния разговор с клиента, можете да споделите единични цени за строителство, например цена за м2, които да ориентират вашия клиент първоначално. 
  Това има голям смисъл, защото ако вие сте решил да извършвате ремонтите с много високо качество на съответна цена по-висока от средното, то има смисъл да го споделите. Така, ако клиентът е фокусиран върху ниска цена, няма да има нужда от оглед и съответно да си губите взаимно времето. 
  Всички съзнават, че крайна цена може да се даде само след обстоен оглед. 
  Ако по време на огледът видите усложнения, които разбирате, че ще искат повече време и съответно ще повишат цената, то обяснете този момент на възложителя. Много хора биха приели увеличаване на цената, ако им бъде обяснено, че това се дължи на обективни фактори. Все пак те не са специалисти и трудно могат да преценят техническите детайли. И въпреки, че не са специалисти, те биха ви разбрали и биха приели промяна в цената.
 5. Договор

  Сключете договор с възложителя. Договорът защитава интересите и на двете страни. Защитава възложителя от некачествено изпълнение, но от друга старна защитава вас от некоректни възложители. За съжление, има възложители, които не разполагат с нужните средства, но въпреки това започват ремонта, като разчитат в движение да се намали цената, или в най-лошия случай да не платят договореното възнаграждение. 
  Именно договорът предпазва двете страни. 
  В него упоменето детайлно каква работа следва да се извърши, в какви срокове и срещу какво възнаграждение. 

 6. Аванс и заплащане
  Не забравяйте, че и двете страни искат да се предпазят от некоректно отношение. Вие искате да се предпазите от това, да извършите работата след това да не ви бъде заплатено, а възложителя иска да се предпази от това да заплати и след това да не получи нужния ремонт. 
  Рискът може да бъде минимизиран, като се договорите на по-малки но редовни заплащания. Например всяка седмица да се заплаща заработения труд. 
  Може да се договорите седмичния труд да ви се заплаща като аванс за една седмица напред. Като мине седмицата, възложителя ще ви даде аванс за следващата седмица. 
  Друг вариант е, като мине седмицата да се заплаща заработеното. 
  Също може да разделите цялата сума на седмични вноски. 
  При всички положения, колкото по-малка сума дължи еднага страна на другата, толкова по-комфортно ще се чувства. 
  Не е реално, ако за пръв път работите с този възложител и все още си нямате доверие, да искате огромен аванс, например 50% от сумата. Очевидно  тя представлява голям риск за възложителя и от друга страна все още не е заработена.  
 7. Снимайте
  Нормално е всеки майстор да си снима обектите. С тези снимки, ще може при нужда да докаже своите умения и от друга страна да даде добри идеи на други хора. 
  Важно е, обаче да снимате обекта преди и след извършването на строителните дейности. Така ще имате възможност да покажете труда, който е вложен, при евнтуални спорове. 
 8. Обяснявайте
  Възложителя ще идва постоянно при вас. Веднъж за да провери как върви обекта, и втори път за да се порадва на напредъка. 
  Използвайте момента, за да обясните с няколко думи какво и защо се прави в този момент. 
  Не забравяйте, че е в сила правилото, че колкото по-добре информиран е клиентът, толкова по спокоен и доволен е той. 
 9. Поддържайте си профила в Ремонти.БГ
  Както знаете, нашият каталог с майстори е бепзплатен. Заделете малко време, за да си сложите хубави снимки и да опишете вашият опит. Това ще ви се отплати във времето, защото стотици хора ще разглеждат вашия профил и ако им хареса това, което видят, ще ви се обадят за техния ремонт.