Енергийна ефективност

Едно от многото измерения на енергийната ефективност е коефициента на полезно действие на електроуредите. Приета е световна скала за измерването и означаването на ефективността им. Всички електроуреди трябва да имат етикет като показания по-долу, от който клиентът да разбере класа на ефективност на електроуреда. Той се означава с латинските букви от A до G като А са уредите с най-висок клас ефективност, а G са тези с най-малък. Отскоро съществува възможността да се добавят до три знака + към най-високия клас А, така че най-високия клас вече е А+++. При охлаждащата техника най-високият клас е А+, а конкретно при хладилниците стига до А++, което е най-икономичното ниво, до което се е развила техниката. Според европейските стандарти уред, на който е даден клас А+, отчита 25% по-висока икономичност от уред клас А, а уред А++ съответно цели 50% повече. Техниката, която ползва повече консумативи, като например миялните и пералните машини, имат повече класове – за енергоспестяване, за измиване, за сушене и т.н. Така климатикът, консумиращ най-малко електричество, ще има клас АА – първата буква показва разход на енергия за охлаждане, втората – за отопляване.

Етикет на климатик – енергийна ефективност