Цена, производство и възвръщаемост на фотоволтаичните централи

Има няколко важни въпроса, които си задава всеки бъдещ собственик на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия:– Колко ще ми струва ?– Колко ток ще произвежда?– Какви приходи мога да очаквам ?В крайна сметка, всеки иска да прецени дали и кога приходите ще надвишат разходите и проекта ще излезе на печалба. Ще разгледаме последователно

Прочетете още

Основни характеристики на фотоволтаичните панели

Инсталирана мощност Това е основната техническа характеристика на фотоволтаичните панели. Обозначава се с wp (ват пик) и определя максималното количество електроенергия, която може той да произведе при оптимални условия. Тук ключовият израз е именно „оптимални условия“. Производителят е направил замерване на неговите продукти именно при такива условия, но те са много рядко достижими в реалността.

Прочетете още

Разрешение, строителство и узаконяване на фотоволтаичните инсталации

Изграждането на фотоволтаичните системи за производство на електрическа енергия от слънцето се третира като строителство по смисъла на ЗУТ (Закона за устройство на териториите) и са създаадени специални разпоредби, които ги урегулират, а именно чл. 147, ал. 1, т. 14 и чл. 147, ал. 2 от ЗУТ Фотоволтаичните инсталации с инсталирана мощност до 1 мВт

Прочетете още

Как правилно да поискаме оферта за изграждане на фотоволтаична централа

Изначало в живота е много важно какви въпроси задава човек, за да получи правилните отговори. Това важи с още по-голяма сила за строителството и в частност изграждането на фотоволтаичните централи за производство на електрическа енергия.За да получите истинска и вярна оферта за изграждането на вашата бъдеща централа, е много важно да направите вашето запитване правилно

Прочетете още

Принцип на действие на фотоволтаичната система, основни елементи, видове и особености

Принцип на действие на фотоволтаичен панел Едва ли някой има съмнение, че слънчевите фотоволтаични панели за производство на ток са технологията на бъдещето!Парадоксално, обаче, тази технология е всъщност доста стара и е открита през далечната 1839 г. от френския учен Хенри Бекерел, който получил електрически ток, чрез осветяване електроди, потопени в определен разтвор. Впоследствие процеса

Прочетете още

Принцип на действие на слънчев колектор за топла вода

Безспорно бъдещето принадлежи на възобновяемите енергийни източници като сред тях лидер е слънчевата енергия, тъй като всяка една секунда до атмосферата на земята достига 1.35 kW енергия на квадратен метър. България има подходящи условия за оползотворяване на слънчевата енергия, защото средно за страната има 250-300 слънчеви дни в годината, които правят инвестициите в слънчеви системи изгодни

Прочетете още

Видове слънчеви колектори за топла вода и как да си изберете най-подходящия

Цялото устройство за затопляне на вода от слънцето се нарича слънчева клетка или слънчев панел, слънчев или соларен колектор. Макар че най-често те се наричат колектори, това е леко неточно, защото колекторът е само едната част от системата. Тя се състои от две основни части – колектор, който улавя слънчевите лъчи и затопля водата, и водосъдържател

Прочетете още

Сплит слънчеви системи за топла вода

Сплит системите за топла вода са тези системи, при които колекторът и бойлерът са монтирани разделени един от друг. Колекторът естествено е на покрива, а бойлерът е в подходящо помещение.  Тези системи са много разпространени, защото позволяват затоплянето на големи количества вода – за хотели, ресторанти и т.н. Съставни части: Слънчеви колектори/панели Нормално е те

Прочетете още

Предимства и недостатъци на комбинираните клетки за топла вода и вакуумно-тръбните колектори

В две статии разгледахме особеностите на вакуумно-тръбните клетки с мокри тръби и същите със сухи тръби. За Ваше улеснение ще се опитаме да откроим общите им предимства и недостатъци, които произтичат основно от особеностите на колектора. Предимства: Минимално съпротивление на вятър; Малка повърхност за задържане на сняг и прах; Издържа на всякакви атмосферни условия, дори

Прочетете още

Вакуумно-тръбен слънчев колектор за топла вода със сухи тръби

Вакуумно – тръбен колектор Този тип колектори се използва и в двата вида слънчеви системи – комбинирани и сплит. Тъй като комбинираните клетки се произвеждат само с него, то решихме да го разгледаме в тази статия. Както показва и името му, този колектор се състои от тръби с вакуум. Тръбите са успоредни, наредени в стойка,

Прочетете още